KBC German Jumper dał zysk, Extra Profit uchronił przed większą stratą

KBC German Jumper FIZ ruszył zaledwie w marcu ubiegłego roku, ale dał swoim inwestorom zysk rzędu 15%. Aktywa przekraczały 30 mln zł. Zakończył działalność wcześniej w efekcie wykorzystania opcji „autocall”. Warunkiem był wzrost lub pozostanie na tym samym poziomie indeksu DAX Price Index w jednej z dat obserwacji wobec wartości początkowej obliczonej w kwietniu 2012 r.

Tymczasem KBC Extra Profit FIZ, po pięciu latach istnienia nie przyniósł profitów swoim inwestorom. Strategia uzależniona od wartości koszyka składającego się z akcji 30 światowych spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki uchroniła przed większymi stratami dzięki wbudowanemu mechanizmowi ochrony kapitału. Inwestorzy włożyli w FIZ kwotę 16 mln zł.

W Investments chce otworzyć trzy FIZ-y po 100 mln zł każdy

Grupa inwestycyjna W Investments ma w planach na ten rok utworzenie trzech nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

- Pierwszy, który ruszy w czerwcu, inwestować ma w tzw. czyste technologie, kolejny w budowę domów spokojnej starości dla wymagających klientów, trzeci lokować będzie pieniądze klientów w tzw. distressed assets – aktywa o dużym potencjale zwrotu, które trzeba dofinansować, by uwolnić pełen potencjał – wyjaśnia kontrolujący grupę Piotr Wiśniewski, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

Według jego słów, każdy z FIZ-ów ma docelowo pozyskać oraz zainwestować do 100 mln zł. Obecnie W Investments zarządza FIZ lokującym środki w ziemię rolną oraz WI Czysta Technologia FIZ, który jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych i ma dokonywać inwestycji w przedsiębiorców, w szczególności – innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo – rozwojową w obszarze czystej technologii, a więc produktów, usług lub procesów tworzących wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów lub skutkujący mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne.

Ponadto spółka łączy się z giełdową firmą Internet Group. W portfelu firma ma takie spółki jak telekomunikacyjny Tele-Polska Holding, dewelopera Platinum Properties Group (obie planują przeniesienie z NewConnect na GPW) oraz zajmującą się sprzedażą energii firmę Green.

Allianz TFI utworzył FIZ inwestujący w gaz łupkowy

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz uruchamia nowy fundusz Allianz Shale FIZ, który będzie inwestował w akcje spółek prowadzących działalność związaną z branżą poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Według informacji medialnych inwestycje będą dotyczyły głównie spółek amerykańskich i kanadyjskich. Wygląda to na dość zdystansowaną ocenę szans rewolucji łupkowej w Polsce w obliczu ostatnich transakcji sprzedaży koncesji poszukiwawczych na terenie naszego kraju dokonanych przez zachodnie firmy.

–  Strategia inwestycyjna nowego funduszu zakłada inwestowanie w akcje spółek, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania lub wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej z łupków – powiedział prezes Allianz TFI Jarosław Skorulski przedstawiając cele inwestycyjne.

Według jego słów obiektem analiz i potencjalnych inwestycji będą również akcje spółek, które są związane z dostarczaniem technologii, infrastruktury, wytwarzaniem urządzeń, transportem gazu i ropy oraz spółek z innych sektorów, dla których koszty energii stanowią znaczną część kosztów produkcji.

Według założeń od 60 do 90 proc. aktywów funduszu zostanie zainwestowane w akcje spółek publicznych notowanych głównie na giełdach amerykańskich, a także w mniejszym stopniu na giełdach europejskich i azjatyckich. Inwestycje mają obejmować 20 – 40 spółek. Docelowy portfel inwestycyjny ma być stworzony w ciągu 1 do 2 miesięcy.