PZU FIZAN BIS 2 chce skupić z giełdy akcje Armatury Kraków

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 ogłosił wezwanie do sprzedaży 29,3 mln akcji Armatury Kraków, które stanowią 36,22% kapitału zakładowego i głosów. PZU FIZAN BIS 2 zaoferował 1,7 zł za akcję. Wzywający chce wycofać Armaturę z giełdy.

Armatura Kraków specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania, zaworów oraz ceramiki sanitarnej.

Według komunikatu zapisy będą przyjmowane w dniach 19 września – 18 października. Przewidywany termin transakcji zakupu akcji na GPW to 23 października, a przewidywany termin rozliczenia transakcji zakupu akcji przez KDPW to 28 października.

Głównym akcjonariuszem Armatury Kraków jest PZU Życie, które ma 63,7% akcji dających tyle samo głosów. W wyniku przeprowadzenia wezwania PZU FIZAN BIS 2 zamierza wraz z podmiotem zależnym osiągnąć łącznie 81 mln akcji, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego i głosów.

Wezwanie dojdzie do skutku jeśli na koniec okresu przyjmowania zapisów grupa PZU wraz z akcjami dotychczas posiadanymi będzie miał co najmniej 72,9 mln akcji, czyli 90%.

Grupa Armatura spodziewa się, że w tym roku osiągnie zakładane wcześniej 18 mln zł EBITDA bez zdarzeń jednorazowych. W 2014 r. EBITDA ma wynieść ok. 25 mln zł, a w 2015 r. ponad 30 mln zł.

FIZ-y Echo Investment objęły obligacje spółek celowych

Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty objęły obligacje wyemitowane przez spółki zależne firmy deweloperskiej Echo Investment o łącznej wartości nominalnej 164,5 mln zł.

Jednocześnie Echo jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych Forum XXIX FIZ oraz Forum XXXIV FIZ, a emisje są związane z procesem zarządzania środkami pieniężnymi grupy.

Projekt 4 – Grupa Echo spółka z o.o. S.k.a. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 64 mln zł. A4 Business Park – Grupa Echo spółka z o.o. S.k.a. przeprowadziła emisję o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł.

Są to dziesięcioletnie obligacje, których oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

Dodatkowo podano, że trzy inne spółki zależne od emitenta, dokonały emisji dziesięcioletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 55,5 mln zł.

Według komunikatu Echa, powyższe emisje obligacji mają neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną grupy kapitałowej.

Pod koniec czerwca Echo Investment rozpoczęło realizację 155-metrowego biurowca Q22 zlokalizowanego w biznesowym centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej. Wartość inwestycji to 0,5 mld zł. W tym okresie rozpoczęło również prace budowlane w projekcie Galerii Sudecka w rejonie Jeleniej Góry. W projekcie inwestor przewidział 45 tys. m.kw. powierzchni handlowej. Ponadto Echo Investment jest zainteresowane uczestnictwem w rewitalizacji terenu dworca Warszawa Gdańska. Wartość tego projektu jest szacowana na ok. 1 mld zł.

PKO TFI pozyskał z Globalnej Strategii – fiz kwotę 361 mln zł

Pierwsza oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii – fiz zakończyła się pozyskaniem przez fundusz ponad 361 mln zł. W bieżącym roku planowane są kolejne emisje publiczne certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

- Uruchomienie PKO Globalnej Strategii – fiz jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, czyli funduszem o zbliżonej strategii, którego certyfikaty są oferowane w drodze oferty niepublicznej. Przez 4 tygodnie trwania oferty publicznej klienci wpłacili do Funduszu ponad 360 mln zł – mówi Piotr Żochowski, prezes Towarzystwa.

Według prezesa Żochowskiego, ogromne zainteresowanie nowym produktem, świadczy o tym, że w obecnej niestabilnej sytuacji rynkowej, klienci szukają stosunkowo wysokiego zwrotu ze swojej inwestycji, a w zamian chętniej akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Za obsługę emisji certyfikatów funduszu odpowiedzialne były podmioty wchodzące w skład konsorcjum zawartym pomiędzy Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz Domem Inwestycyjnym BRE.