Tar Heel Capital II FIZAN zainwestował w spółkę z branży diagnostyki obrazowej

Fundusz Tar Heel Capital II FIZAN (THC II) został właścicielem 85% udziałów spółki KIE. Spółka z siedzibą w Niepruszewie woj. wielkopolskie od ponad 20 lat aktywnie działa w segmencie diagnostyki obrazowej. Firma prowadzi 12 własnych ośrodków Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego – prowadzonych pod marką TOMMA – oraz obsługuje blisko 40 innych w zakresie rozwiązań sprzętowych, serwisu i teleradiologii.

Fundusz wraz z dotychczasowymi właścicielami spółki, którzy pozostają w niej jako mniejszościowi udziałowcy, planuje dynamiczny rozwój firmy poprzez otwieranie nowych placówek i możliwe akwizycje już istniejących obiektów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka zainwestowała w rozwój własnych rozwiązań informatycznych i otwarcia 4 nowych obiektów blisko 15 mln zł.
Unikalne techniczne i informatyczne kompetencje KIE pozwalają jej na efektywne zarządzanie rozproszoną siecią ośrodków i prowadzenie rentownej działalności w mniejszych miejscowościach.

- Wierzę, że dzięki zrealizowanej transakcji założona przez nas spółka będzie mogła myśleć o szybszym i odważniejszym rozwoju. Nie bez znaczenia jest fakt, że razem z naszym partnerem podzielamy wizję dalszego rozwoju Spółki i liczymy na pełne wyjście z inwestycji w kilkuletniej perspektywie – powiedział Karol Konieczny, współwłaściciel KIE.

- Doskonała znajomość rynku sprzętu medycznego, jego serwisu oraz wysokie kompetencje w dziedzinie informatyki decydują o niezwykle wysokiej efektywności operacyjnej przejmowanej spółki. Wierzymy, że te atuty w połączeniu z naszym doświadczeniem w zakresie finansowania rozwoju i akwizycji pozwolą na przyspieszyć organiczny rozwój KIE oraz wziąć udział w konsolidacji tego rynku – mówi Andrzej Różycki, Partner Tar Heel Capital.

KIE to druga inwestycja THC II, drugiego funduszu zarządzanego przez zespół Tar Heel Capital który chce zainwestować w polskie przedsiębiorstwa MSP łączną kwotę 200 mln zł. Strony nie ujawniły wartości transakcji.

Tar Heel Capital zarządza funduszami typu Private Equity. Podmiot działa na polskim rynku od 1998 r., a jego założycielem jest Grzegorz Bielowicki, który do dziś pozostaje Partnerem Zarządzającym THC. Historycznie w portfelu zarządzanym przez Tar Heel Capital znajdowały się m.in. takie spółki jak: Euroroad, Radpol czy Apreo Logistics. W portfelu funduszy THC znajdują się jeszcze spółki: LiveChat, Greenbet, Ekobet-Siekierki, FAM czy Rockfin.

Wartość aktywów sześciu FIZ-ów Altusa przekroczyła 1,4 mld zł

Altus TFI zarządza obecnie 1,41 mld zł aktywów zgromadzonych w sześciu niededykowanych funduszach zamkniętych. Wzrost wartości aktywów o 43,32% w 2013 r. to efekt wypracowanych dodatnich stóp zwrotu i napływu nowych środków z emisji certyfikatów, głównie dwóch nowych funduszy: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Na początku 2014 r. firma planuje poszerzenie oferty o dwa kolejne fundusze.

– Wzrost wartości aktywów naszych funduszy zamkniętych w 2013 r. to efekt wypracowanych dodatnich stóp zwrotu i napływu nowych środków z emisji certyfikatów, głównie dwóch nowych produktów: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Ich łączne aktywa wynoszą blisko 300 mln zł, co stanowi 21% aktywów naszych funduszy niededykowanych – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI.

Dodał, że w tym roku Altus planuje kolejne emisje certyfikatów tych dwóch funduszy.

- Chcemy też dalej rozbudowywać naszą ofertę – w lutym zaoferujemy certyfikaty Altus FIZ Akcji+, który będzie inwestował agresywnie w wybrane akcje spółek notowanych na warszawskiej GPW. Finalizujemy prace nad funduszem globalnym, inwestującym w różne klasy aktywów na całym świecie, który również chcemy zaoferować na początku 2014 roku – wskazał Mazurek.
Pierwszy fundusz: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych firma zaoferowała 15 lipca 2009 r. Od tego czasu portfolio było systematycznie poszerzane o produkty o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej – np. w ubiegłym roku zaoferowano inwestorom dwa nowe fundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestujący w akcje spółek Europy Środkowo- Wschodniej oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych.

Obecnie Altus TFI zarządza sześcioma produktami, które nie są dedykowane dla określonej grupy inwestorów, w tym pięcioma funduszami o strategii absolutnej stopy zwrotu.

Założycielami Altusa są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management, Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management i BPH TFI, gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną.

Na koniec 2013 r. wartość aktywów netto 34 funduszy, którymi zarządzało Altus TFI wynosiła 2,73 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Inbap FIZAN buduje parki handlowe w mniejszych miastach

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych realizuje swój kolejny projekt Inbag. Po Bartoszycach i Szamotułach przyszedł czas na inwestycję w Lubaniu, w woj. dolnośląskim. Projekt typu park handlowy realizowany będzie na zakupionym dawnym dworcu PKS oraz działce przylegającej przy Placu Szarych Szeregów oraz ul. Dworcowej, w samym sercu miasta. Podobnie, jak przy inwestycji w Szamotułach również i tu inwestor zamierza podtrzymać funkcję dworcową oraz wybudować obiekt handlowo-usługowy o wielkości ok 4,5 tys. m.kw. powierzchni, z ok 100 miejscami parkingowymi.

- Wszystkie realizowane przez nas inwestycje znajdują się w ścisłym centrum miast. Dodatkowo w Cieszynie, Szamotułach i Lubaniu wartością dodaną jest ulokowanie obiektu na dworcu autobusowym, który generuje naturalny ruch klienta. W Lubaniu zbudujemy od podstaw nową poczekalnię oraz cztery stanowiska przystankowe. Poprawimy tym samym ogólny wizerunek tej części miasta. W obiekcie handlowym Inbag znajdą się sklepy z markami, które do tej pory nie były dostępne w mieście wraz z usługami lokalnych przedsiębiorców. Chcemy stworzyć miejsce przyjazne mieszkańcom i pasażerom, tworząc ofertę spełniającą ich codzienne potrzeby zakupowe – twierdzi Katarzyna Czajkowska, rzecznik Inbap.

Rozpoczęcie prac przy obiekcie zaplanowano na trzeci kwartał tego roku, a otwarcie na wiosnę 2015 roku. Inwestor w ciągu najbliższych miesięcy skupi się na pracy projektowej i wyborze generalnego wykonawcy.

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych działający przy współpracy ze spółką Real Estate inwestorbp (poprzednia nazwa: BPF Inwestor z Białej Podlaskiej) jest właścicielem czterech funkcjonujących obiektów handlowych. Sześć kolejnych jest w fazie realizacji. Firma skupia się na lokowaniu inwestycji w miastach małych lub średniej wielkości. W portfolio firmy znajduje się CH Rywal w Białej Podlaskiej, CH Hermes w Skarżysku-Kamiennej, Galeria Kociewska w Tczewie oraz Galeria Kamienna w Starachowicach. W tym roku inwestor rozpoczął realizację kolejnych projektów: w Cieszynie, Kwidzynie, Bartoszycach, Szamotułach Lubaniu.