Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

BZ WBK TFI S.A. działające na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 30.01.1998r. Aktywa w zarządzaniu przekraczają 10mld zł (na koniec 2012 roku)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Fundusz inwestuje w nieruchomości głównie za pośrednictwem spółek celowych. Rynek ten stanowi co najmniej 90% wartości aktywów funduszu. W większości są to biurowce, w mniejszej części przestrzenie handlowe oraz lokale mieszkaniowe. Działalność funduszu została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie zbudowano portfel nieruchomości, w kolejnym etapie czerpano dochód głównie z najmu. Na koniec działalności funduszu nieruchomości portfelowe będą sprzedawane, co doprowadzi do wykupu certyfikatów i likwidację funduszu.

Fundusz działa od 2004 roku, najwyższą wycenę certyfikatu zanotowano w 2008 roku – z 80% zyskiem. W obecnym momencie certyfikaty wyceniane są nieco powyżej 20% wartości zakupu. Jeśli w ostatnim etapie nieruchomości z portfela funduszu zostaną korzystnie sprzedane można się spodziewać podwyższenia zysku z inwestycji.

Wyniki:

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Start:

Maj 2004 roku

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria: Maj 2004
Seria: Czerwiec 2004

Zarządzający:

BZ WBK TFI S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).