Investor Gold FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią polskiej, niezależnej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi także Dom Inwestycyjny Investors S.A. Investors TFI zarządza aktywami o wartości ponad 2 mld zł (na koniec 2012 roku)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Strategia funduszu oparta jest o ekspozycję na rynek metali szlachetnych, głównie złota. Wielkość ekspozycji jest regulowana w zależności od koniunktury rynkowej. Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu. Ubiegłe lata na rynkach metali szlachetnych odzwierciedlały się stałym wysokim wzrostem. Wyjątek stanowił 2012 rok w którym zarówno cena złota i srebra nieznacznie spadła.

Wskutek ubiegłorocznej tendencji fundusz w 2012 roku zanotował stratę. Jednak od początku działania Investor Gold FIZ w 2006 roku wartość certyfikatu wzrosła o ponad 140%. W razie dalszych zawirowań gospodarczo-finansowych spodziewać się można powrotu trendów wzrostowych na tym rynku.

Wyniki:

Investor Gold FIZ

Start:

24 września 2006

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria AE: 07.12 - 24.12.2012
Seria A: 18.09 - 24.09.2006

Zarządzający:

Investors TFI

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).