Analizy Fizów

Zbieramy, przetwarzamy i analizujemy dane dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Investor FIZ

Investor FIZ inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych (m.in. w obligacje, akcje, waluty instrumenty pochodne) zgodnie ze strategią inwestycyjną funduszu opisaną w prospekcie emisyjnym. Z racji na możliwość elastycznego zarządzania posiadanymi aktywami oraz obecną niestabilną sytuację na rynku finansowym

Start:

21 września 2005

Zarządzający:

Investors TFI S.A.

Czytaj dalej →