PKO Globalnej Makroekonomii FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

PKO TFI działające na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 20 lutego 1997 roku. Aktywa w zarządzaniu funduszu to ponad 10 mld zł (na koniec 2012r.)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Aktywa funduszu zgodnie z przyjętą strategią absolutnej stopy zwrotu mogą z jednej strony zagwarantować duży zysk w przypadku odpowiedniej koniunktury rynkowej, z drugiej strony – w razie braku koniunktury fundusz zakłada ochronę kapitału. Ze względu na inwestowanie środków funduszu przede wszystkim w rynki zagraniczne (USA, UE, Szwajcaria, Turcja) głównym czynnikiem definiującym osiągane dochody będzie globalna koniunktura giełdowa oraz doświadczenie zarządzających.

Po roku działalności fundusz osiągnął zysk na poziomie przekraczającym 15%. Jeżeli zeszłoroczne wzrosty giełd są początkiem nowej hossy to stopa zwrotu w latach najbliższych może znacznie przekroczyć ten poziom.

Wyniki:

PKO Globalnej Makorekonomii FIZ

Start:

3 grudnia 2011

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria A1: Grudzień 2011
Serie B5, B6: Październik 2012
Serie C7, C8: Grudzień 2012

Zarządzający:

PKO TFI S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).