PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

PKO TFI działające na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 20 lutego 1997 roku. Aktywa w zarządzaniu funduszu to ponad 10 mld zł (na koniec 2012r.)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Fundusz działa od 2012 roku, dotychczas jego aktywa przekroczyły 175 mln złotych i jeszcze w 2013 roku zamierza tą kwotę zwiększyć. Aktywa funduszu mogą być inwestowane do 100% w obligacje korporacyjne lub komunalne, nie wykluczając przy tym inwestycji zagranicznych. Obligacje korporacyjne jak i komunalne wyróżniają się wyższym w porównaniu do lokat bankowych i obligacji skarbowych oprocentowaniem. Fundusz działa od 10 miesięcy, w tym okresie zdążył wypracować zysk na poziomie 7,86% (niemal 10% w skali roku). Dotychczasowy wynik wskazuje na znaczny udział obligacji korporacyjnych w portfelu funduszu, których rentowność jest znacząco wyższa od obligacji komunalnych (6,6% w przypadku komunalnych, w porównaniu do niemal 12% przy korporacyjnych).

Przy odpowiednim doborze obligacji fundusz jest w stanie przynosić podobne stopy zwrotu (ok.10% w skali roku) w roku 2013.

Wyniki:

PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ

Start:

Kwiecień 2012 roku

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria A: kwiecień 2012
Seria B: luty 2013

Zarządzający:

PKO TFI S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).