FIZ-y Opery zwiększają udziały w ATM Grupie

Fundusze posiadają łącznie 7.122.020 akcji stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na WZA

Opublikowano: 2013-01-18

Fundusze zarządzane przez Opera TFI, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ujawniły się w akcjonariacie producenta telewizyjnego ATM Grupa, przekraczając wspólnie próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Fundusze posiadają łącznie 7.122.020 akcji, o łącznej wartości 8,28% kapitału zakładowego spółki. Udziały uprawniają do 7.122.020 głosów, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wcześniej fundusze Opery posiadały 2.592.000 akcji, które stanowiły 3,01% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 2.592.000 głosów, czyli 2,38% ogólnej liczby głosów na WZA ATM Grupy.

Oba FIZ-y, pod zarządzaniem Opera TFI, zajmują się inwestowaniem w akcje, udziały oraz obligacje spółek prywatnych i notowanych na giełdzie.