Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Acer Aggressive FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: -8,04%     od poprzedniej wyceny: 0,31%     średnia roczna stopa zwrotu: -10,18%

TFI

Quercus TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

mieszane

Strategia

Acer Aggressive FIZ to fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu.