Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

BPH FIZ Multi Inwestycja

TFI

BPH FIZ

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

akcje, dłużne

Strategia

BPH FIZ Multi Inwestycja to fundusz, który dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Skierowany jest do Inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu Fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w szczególności na rynkach: akcji, dłużnym, walutowym, towarowym oraz pieniężnym. Fundusz nie posiada benchmarku. Sugerowany czas inwestycji wynosi minimalnie 3 lata.