Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Eques Debitum FIZ NFS

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 10,78%     od poprzedniej wyceny: 1,00%     średnia roczna stopa zwrotu: 9,98%

TFI

Eques Investment TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

Sekurytyzacyjne

Strategia

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada nabywanie portfeli przeterminowanych wierzytelności z dyskontem. Portfele pochodzą głównie od banków, operatorów telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Fundusz stosuje unikalny model windykacji prawnej opartej na działalności e-sądów. Realizacja tej strategii jest możliwa przy wykorzystaniu dedykowanych systemów informatycznych oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu serwisera Funduszu – Grupy Kapitałowej Navi Group S.A.