Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Andromeda FIZ (seria A)

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 8,85%     od poprzedniej wyceny: -0,41%     średnia roczna stopa zwrotu: 15,03%

TFI

Eques Investments TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

Mieszane

Strategia

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się na inwestycji w płynne aktywa notowane na giełdzie polskiej oraz zagranicznych. Fudnusz inwestuje m.in. w akcje, obligacje, towary giełdowe, waluty, oraz kontrakty. Fundusz inwestuje zarówno na długie jak i krótkie pozycje sprzedaży aktywów.