Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Investor Private Equity FIZ

TFI

Investors TFI S.A.

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

papiery dłużne, akcje

Strategia

FIZ ten jest funduszem wykupów lewarowanych (leveraged buy out, LBO). Jest to generalnie w formie i sposobie działania fundusz typu private equity, który inwestuje w przedsięwzięcia na rynku niepublicznym zgodnie z regułami funduszy private equity i venture capital.