Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

PKO Globalnej Makroekonomii FIZ (seria A1)

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 25,29%     od poprzedniej wyceny: 6,67%     średnia roczna stopa zwrotu: 16,08%

TFI

PKO TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

mieszane

Strategia

Fundusz inwestuje w szczególności na rynkach USA, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Turcji.