Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

QUANTUM Absolute Return FIZ

TFI

Trigon TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

akcje

Strategia

Fundusz QUANTUM Absolute Return FIZ łączy cztery niezależne strategie: dwie fundamentalne akcyjne, ilościową oraz instrumentów pochodnych. Opierają się one na różnych segmentach rynku akcji, wykorzystując różnorodne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych.