Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 22,64%     od poprzedniej wyceny: 0,42%     średnia roczna stopa zwrotu: 2,82%

TFI

BPH TFI

Tryb

publiczny

Segment aktywów

akcje, obligacje

Strategia

Fundusz stosuje strategię służącą zabezpieczeniu kapitału w portfelu a pomocą stosują strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednim dostosowywaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony wartości certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) przed spadkiem poniżej tzw. poziomu ochrony kapitału na koniec kolejnych 3-letnich okresów.