Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Investor Gold FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 93,25%     od poprzedniej wyceny: -7,56%     średnia roczna stopa zwrotu: 10,35%

TFI

Investors TFI

Tryb

publiczny

Segment aktywów

rynek surowców

Strategia

Strategia oparta jest o ekspozycję na rynek metali szlachetnych, głównie złota. Wielkość ekspozycji jest regulowana w zależności od koniunktury rynkowej. Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu.