Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

UniSystem FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: -2,64%     od poprzedniej wyceny: -0,39%     średnia roczna stopa zwrotu: -1,78%

TFI

Union Investment TFI

Tryb

publiczny

Segment aktywów

mieszany

Strategia

UniSystem to fundusz, który w zarządzaniu wykorzystuje model matematyczny maksymalizujący zysk i minimalizujący ryzyko. Jego działanie opiera się na zasadzie połączenia indywidualnych strategii w nisko skorelowane systemy, z których stworzono złożony model inwestycyjny.