4,6 mln zł za ostatnią serię certyfikatów Eques Debitum FIZ NFS

Emisja serii D certyfikatów inwestycyjnych Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego Eques Debitum FIZ zakończyła się 1 listopada.

Opublikowano: 2012-11-15

Emisja serii D certyfikatów inwestycyjnych Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego Eques Debitum FIZ zakończyła się 1 listopada. Przyjęto w sumie 16 zapisów na 22 certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 4,6 mln złotych. Certyfikaty można było kupić w ofercie niepublicznej od 5 października.
Fundusz skupuje tzw. przeterminowane wierzytelności detalicznych klientów banków. Działając na rynku od 6 czerwca tego roku aktywa funduszu wyceniane są na 25 mln zł. Eques Debitum FIZ NFS planuje teraz przeznaczyć 13 mln zł na zakup kolejnych wierzytelności. Pod koniec roku zwiększyła się liczba przetargów na zakup pakietów wierzytelności.
Zarządzające fizem Eques Investment TFI S.A. zapowiada 5. emisję certyfikatów inwestycyjnych od 26 listopada do 16 grudnia tego roku.