Aktywa pod zarządzaniem DM W Investments w pół roku przekroczyły 125 mln zł

DM WI planuje, że do końca bieżącego roku aktywa klientów do końca 2015 roku sięgną 500 mln zł

Opublikowano: 2014-09-02

Aktywa pod zarządzaniem Domu Maklerskiego W Investments, prowadzącego działalność biznesową od grudnia 2013 r., osiągnęły w lipcu poziom 125 mln zł. W ocenie brokera jest to w dużej mierze zasługa przyjętej strategii dostarczania unikalnych produktów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne zamknięte inwestujące środki klientów w tzw. twarde aktywa: ziemię rolną, luksusowe domy seniora czy wyselekcjonowane nieruchomości, pozwalające uzyskiwać dochód niezależnie od aktualnej koniunktury giełdowej.

DM WI planuje, że do końca bieżącego roku aktywa klientów zgromadzone w zarządzanych FIZAN oraz w unikalnej usłudze asset management przekroczą 200 mln zł, a do końca 2015 roku sięgną 500 mln zł.

„Jesteśmy dumni z takiego wyniku, zważywszy że działalność biznesową prowadzimy de facto nieco ponad pół roku. Cieszą nas także wyniki osiągane przez zarządzane przez nas fundusze, które już stały się liderami rynku. Znajduje to potwierdzenie w ocenach niezależnych podmiotów z branży, jak np. Analizy Online. Zgodnie z aktualnym zestawieniem portalu Analizy Online nasz fundusz WI Inwestycje Rolne FIZ AN osiąga najlepsze na polskim rynku wyniki w kategorii nieruchomości uniwersalne, wyróżniając się najwyższymi stopami zwrotu za miniony kwartał oraz za ubiegły rok – powiedział Piotr Sawala, prezes zarządu DM W Investments.

Podkreślił, że to dopiero początek długiej drogi do stania się regionalnym liderem w zarządzaniu tzw. aktywami alternatywnymi.

Dom Maklerski W Investments jest niezależną firmą inwestycyjną działającą na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem kapitału z rynku poprzez emisję akcji (rynek podstawowy oraz NewConnect) oraz obligacji (Catalyst).