Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ przeprowadza subskrypcję

Zapisy trwają do 26 lutego, ale TFI zapowiada kolejne emisje jeszcze w tym roku.

Opublikowano: 2013-02-13

Trwa subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. TFI szykuje również kolejne oferty tego produktu inwestycyjnego w 2013 roku, powiedziała portalowi Fiz.pl Beata Wójcik, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Grupy Allianz Polska.

– W najbliższym czasie planujemy kolejne subskrypcje Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ, niestety nie są jeszcze znane ich dokładne daty – powiedziała Fiz.pl Wójcik.

Oferta certyfikatów inwestycyjnych Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ trwa do 26 lutego 2013 roku. Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. W celu zapewnienia płynności funduszu do 30% portfela ulokowane jest w krótkoterminowych instrumentach dłużnych (o zapadalności do 6 miesięcy). Oferta kierowana jest do klientów, którzy oczekują zwrotu z inwestycji powyżej lokat bankowych, przy jednoczesnym stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa inwestycji. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi około 7,5-8% rocznie.