Allianz szykuje w kwietniu emisję FIZ obligacyjnego

W marcowej subskrypcji aktywa sięgnęły 26 mln zł

Opublikowano: 2013-03-28

TFI Allianz szykuje na początek kwietnia kolejną emisję certyfikatów Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ.

- Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony klientów, kolejną subskrypcję funduszu planujemy na początek kwietnia – powiedziała Anna Bąkała, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy TFI Allianz.
Na duże zainteresowanie wskazują wyniki marcowej emisji serii K certyfikatów Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Sprzedaż sięgnęła 26 mln zł, pomimo że oferta była niepubliczna i skierowana jedynie do wybranych inwestorów.

- Rezultaty marcowej subskrypcji oceniamy bardzo pozytywnie. Wielkość aktywów zgromadzonych w funduszu dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, spełnia nasze oczekiwania – wskazała dyrektor TFI Allianz.
Zaznaczyła, że fundusz może stanowić „ciekawy” element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, tym bardziej, że stopy zwrotu, które osiąga od dnia rejestracji są w jej ocenie bardziej niż satysfakcjonujące.
- Wynik od 4 lipca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku wynosi +6,36%, a fundusz systematycznie plasuje się na czołowych miejscach w swojej kategorii na rynku – konkluduje Bąkała.

Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. W celu zapewnienia płynności funduszu do 30% portfela ulokowane jest w krótkoterminowych instrumentach dłużnych (o zapadalności do 6 miesięcy). Oferta kierowana jest do klientów, którzy oczekują zwrotu z inwestycji powyżej lokat bankowych, przy jednoczesnym stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa inwestycji. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi około 7,5-8% rocznie.