Allianz TFI utworzył FIZ inwestujący w gaz łupkowy

Allianz Shale FIZ będzie inwestował głównie w spółki amerykańskie i kanadyjskie.

Opublikowano: 2013-06-03

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz uruchamia nowy fundusz Allianz Shale FIZ, który będzie inwestował w akcje spółek prowadzących działalność związaną z branżą poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Według informacji medialnych inwestycje będą dotyczyły głównie spółek amerykańskich i kanadyjskich. Wygląda to na dość zdystansowaną ocenę szans rewolucji łupkowej w Polsce w obliczu ostatnich transakcji sprzedaży koncesji poszukiwawczych na terenie naszego kraju dokonanych przez zachodnie firmy.

–  Strategia inwestycyjna nowego funduszu zakłada inwestowanie w akcje spółek, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania lub wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej z łupków – powiedział prezes Allianz TFI Jarosław Skorulski przedstawiając cele inwestycyjne.

Według jego słów obiektem analiz i potencjalnych inwestycji będą również akcje spółek, które są związane z dostarczaniem technologii, infrastruktury, wytwarzaniem urządzeń, transportem gazu i ropy oraz spółek z innych sektorów, dla których koszty energii stanowią znaczną część kosztów produkcji.

Według założeń od 60 do 90 proc. aktywów funduszu zostanie zainwestowane w akcje spółek publicznych notowanych głównie na giełdach amerykańskich, a także w mniejszym stopniu na giełdach europejskich i azjatyckich. Inwestycje mają obejmować 20 – 40 spółek. Docelowy portfel inwestycyjny ma być stworzony w ciągu 1 do 2 miesięcy.