Altus ASZ FIZ Obligacji 1 pnie się w górę

Zakończyła się 8. emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Altus ASZ FIZ Obligacji 1. Łączna wartość sprzedanych certyfikatów to 24,9 mln zl. Certyfikaty można było kupić poprzez ING Bank Śląski, lub bezpośrednio w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Altus. Dzięki środkom z emisji oraz …

Opublikowano: 2012-11-14

Zakończyła się 8. emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Altus ASZ FIZ Obligacji 1. Łączna wartość sprzedanych certyfikatów to 24,9 mln zl. Certyfikaty można było kupić poprzez ING Bank Śląski, lub bezpośrednio w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Altus. Dzięki środkom z emisji oraz wypracowanym stopom zwrotu wartość aktywów netto funduszu została 31 października wyceniona na 339,90 mln zł, co oznacza wzrost o 202,62 mln zł.- Liczę, że w tym roku uda się nam uplasować jeszcze jedną lub dwie emisje certyfikatów. Na koniec września fundusz był już trzecim pod względem wartości aktywów funduszem typu absolute return w Polsce. Dzięki zakończonej właśnie emisji i planowanym kolejnym, powinniśmy awansować w rankingu – mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI S.A.
Altus ASZ FIZ Obligacji 1 inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe oraz papiery dłużne innych krajów o podobnej ocenie ratingowej.