Altus ASZ FIZ Obligacji 1 zaoferuje certyfikaty w lutym i marcu

Dobre wyniki funduszu w 2012 roku przyciągają inwestorów.

Opublikowano: 2013-02-13

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 pozyskał w czasie niedawnej subskrypcji 85,66 mln zł. W lutym i marcu szykują się kolejne oferty, zapowiada Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI, zarządzający funduszem.

– Zainteresowanie udziałem w kolejnych emisjach certyfikatów Altus ASZ FIZ Obligacji 1 utrzymuje się na wysokim poziomie. Inwestorzy doceniają wyniki osiągane przez zarządzających. W 2012 r. wypracowaliśmy ponad 12,7-proc. stopę zwrotu, a więc 2,5-krotnie wyższą niż oferowane obecnie na rynku oprocentowanie większości lokat bankowych. W lutym i marcu planujemy kolejne dwie emisje certyfikatów – mówi Chuść. Zapisy w niedawnej emisji odbywały się za pośrednictwem ING Banku Śląskiego oraz bezpośrednio w Altus TFI.

Była to rekordowa emisja od początku działalności Altus ASZ FIZ Obligacji 1. Dzięki napływowi środków oraz wypracowaniu przez zarządzających w styczniu br. dodatniej stopy zwrotu, wartość aktywów netto Altus ASZ FIZ Obligacji 1 na koniec minionego miesiąca wynosiła 465,39 mln zł, co oznacza wzrost od końca ub.r. o 21,63%” – podano w komunikacie towarzystwa

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r. Jak wskazuje towarzystwo, jest jedynym dostępnym na polskim rynku funduszem absolute return inwestującym w ten sposób w instrumenty dłużne (strategia absolute return ma zapewnić inwestorom zyski bez względu na bieżącą sytuację rynkową).

Powierzone środki inwestowane są głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, ale też papiery państw o podobnym ratingu. Niewielką część aktywów stanowią obligacje korporacyjne dużych firm z naszego regionu, o wysokiej ocenie przyznanej przez wyspecjalizowane agencje ratingowe. Celem zarządzających jest wypracowanie 10-procentowej stopy zwrotu rocznie, przy utrzymaniu zmienności funduszu rynku obligacji (przedział wyniku 6-14% w skali roku), niezależnie od bieżącej koniunktury.

– Altus ASZ FIZ Obligacji 1 skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata. Od ubiegłego roku do funduszy dłużnych inwestorów przyciągają atrakcyjne stopy zwrotu, wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych. My działamy na rynku nieco ponad dwa lata i od tego czasu udało się nam wypracować 21,5-proc. stopę zwrotu. Chcemy, aby powtarzalność dobrych wyników z inwestycji była naszym znakiem rozpoznawczym na rynku – dodaje Witold Chuść z zarządu Altus TFI.

Altus TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Na koniec grudnia ub.r. miała 1,903 mld zł aktywów netto, i zarządzała 31 funduszami, w tym 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych (dwoma SKOK TFI) oraz 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego.