Altus przyciąga do FIZ obligacyjnego

TFI Altus zapowiada w grudniu jeszcze jedną emisję certyfikatów funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1.

Opublikowano: 2012-12-12

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus zapowiada, że w grudniu planuje jeszcze jedną emisję certyfikatów funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. Poprzednia emisja zakończyła się dużym sukcesem. Oferta została uplasowana na łączną wartość 35,6 mln zł.Tymczasem łączna wartość aktywów netto tego FIZ od powstania na początku ubiegłego roku sięgnęła już 377 mln zł. Fundusz lokuje środki głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, ponadto w papiery państw o podobnym ratingu jak Polska oraz obligacje korporacyjne. Celem jest wypracowanie 10% stopy zwrotu rocznie niezależnie od koniunktury.