Altus wierzy w FIZ Nowa Europa +

Altus FIZ Nowa Europa + sprzedał certyfikaty o wartości 32,19 mln zł.

Opublikowano: 2013-04-03

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nowa Europa + sprzedał certyfikaty inwestycyjne serii B o wartości 32,19 mln zł. Liczy, że łącznie z kolejnymi emisjami uda mu się zebrać 150 mln zł.

Tymczasem dzięki napływowi środków z emisji, wartość aktywów netto funduszu wynosi obecnie 38,3 mln zł.

- Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest jedynym funduszem typu absolute return, który będzie inwestował w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy pozyskać w tym roku do tego funduszu około 150 mln zł. Po sukcesie pierwszej emisji, liczę że to się nam uda. Kolejną emisję certyfikatów tego funduszu zaplanowaliśmy już na początku kwietnia – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

Portfel Altus ASZ FIZ Nowa Europa + będzie skoncentrowany na 20-40 spółkach o największym absolutnym potencjale zwrotu (z wykorzystaniem strategii long/short). W procesie inwestycyjnym zarządzający będą stosować analizę makroekonomiczną, uwzględniającą różnorodne instrumenty finansowe oraz czynniki makro-polityczne, połączone z rygorystyczną analizą fundamentalną poszczególnych spółek. Ryzyko będzie aktywnie kontrolowane poprzez wykorzystywanie „stop-loss”, odpowiednią płynność portfela, monitorowanie ekspozycji oraz korelację – zarówno wewnątrz portfela, jak i wobec czynników zewnętrznych.

Region inwestycyjny obejmuje: Rosję, kraje WNP (np.: Kazachstan, Ukrainę), Turcję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię oraz spółki z Europy Zachodniej z ekspozycją operacyjną w Europie środkowo-wschodniej.

– Nasz region: Europa Środkowo-Wschodnia plus Turcja, aż się prosi, żeby inwestować według strategii absolutnej stopy zwrotu. Moim celem jest wypracowanie przez Altus ASZ FIZ Nowa Europa + 10-12-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału – mówi Karol Chrystowski, zarządzający Altus ASZ FIZ Nowa Europa +.