Axa chce uruchomić FIZ inwestujący globalnie

Towarzystwo szuka nowych możliwości finansowania poza warszawską giełdą papierów wartościowych

Opublikowano: 2013-01-14

Axa TFI planuje w bieżącym roku uruchomienie funduszu inwestycyjnego zamkniętego strategii globalnych, powiedziała fiz.pl Aleksandra Leszczyńska z Axa TFI.

-Planujemy uruchomić zamknięty fundusz globalnych strategii. Naszym zdaniem należy wychodzić w świat, ponieważ polska giełda jest zbyt mała i płytka, co ogranicza możliwości inwestycyjne – powiedziała fiz.pl Leszczyńska.

W segmencie FIZ Axa obecnie zarządza uruchomionym w sierpniu 2012 roku FIZ Globalnych Obligacji, w którym co najmniej 60% lokat stanowią jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, inwestujących przede wszystkim w obligacje. Do 40% aktywów lokowane jest bezpośrednio w dłużne papiery skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.