BPH FIZ Dochodowych Surowców planuje wykupować certyfikaty

Jak poinformowano w raporcie z dn. 16 sierpnia – na koniec miesiąca BPH TFI planuje wykup certyfikatów BPH FIZ Dochodowych Surowców. Uczestnicy funduszu mogą składać żądanie wykupienia certyfikatów w domach maklerskich (w których zdeponowali certyfikaty) albo u sponsora emisji – …

Opublikowano: 2012-10-15

Jak poinformowano w raporcie z dn. 16 sierpnia – na koniec miesiąca BPH TFI planuje wykup certyfikatów BPH FIZ Dochodowych Surowców. Uczestnicy funduszu mogą składać żądanie wykupienia certyfikatów w domach maklerskich (w których zdeponowali certyfikaty) albo u sponsora emisji – w Biurze Maklerskim Banku BPH (jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych)

Przez ubiegły rok fundusz zyskał 1,75%. Od jego powstania w 2006r. właściciele certyfikatów zyskali ponad 12%.