BPH FIZ Korzystnego Kursu liczy na chińskiego juana

Fundusz stawia na wzrost wartości juana chińskiego wobec euro, dolara i funta brytyjskiego

Opublikowano: 2013-03-14

BPH FIZ Korzystnego Kursu stawia na wzrost wartości juana chińskiego wobec głównych walut światowych w tym roku.

- W ramach realizacji polityki inwestycyjnej, część dłużna portfela funduszu zainwestowana jest w obligacje Skarbu Państwa, które mają pozwolić na ochronę 95% zainwestowanego kapitału. Tak zwaną część ryzykowną portfela stanowią opcje kupna juana chińskiego względem koszyka walut rozwiniętych (euro, dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego). Fundusz zrealizuje stopę zwrotu przewyższającą poziom ochrony kapitału w przypadku wzrostu wartości juana chińskiego – wskazuje Artur Czerwoński, prezes BPH TFI w raporcie rocznym funduszu.

Poziom ochrony kapitału obowiązujący w BPH FIZ Korzystnego Kursu na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego wynosi 119,3 zł na certyfikat. Wartość aktywów netto na certyfikat spadła w 2012 o 2,9%. Na koniec 2012 wartość aktywów netto funduszu wyniosła 25,7 mln zł. Łączna wartość aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI wyniosła 3,2 mld zł.