BPH FIZ Multi Inwestycja kupił surowcowe ETF

Transakcja wyniosła łącznie 2,1 mln euro

Opublikowano: 2013-01-29

BPH FIZ Multi Inwestycja nabył na rynku regulowanym 105 tys. tytułów uczestnictwa LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR C-EUR (ISIN: FR0010346205) za łącznie 2,1 mln euro.

Jednostkowa cena nabycia certyfikatów wyniosła 19,9962 euro (83,51 zł). Źródłem finansowania transakcji są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.

ETF to otwarte fundusze inwestycyjne, których tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie (podobnie jak inne papiery wartościowe – np. akcje). Celem ETF jest naśladowanie wybranego indeksu giełdowego najwierniej jak to możliwe minimalizując błąd odwzorowania w celu zapewnienia inwestorowi zwrotu wybranego rynku (w zależności od naśladowanego indeksu giełdowego). Dla ETF zakupionych przez FIZ BPH TFI benchmarkiem jest indeks surowcowy Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR. Notowany jest na Deutsche Boerse.

Według informacji BPH TFI, polityka inwestycyjna Multi Inwestycji wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu, czyli osiągnięcia dodatniego zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty udziałowe do 70%, instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 80%, instrumenty dłużne do 100%.

Transakcja ta oznacza, że zarządzający postawili w tym roku na rynki towarowe. Karol Godyń, zarządzający funduszami BPH TFI, ocenia że rynki akcji dyskontują poprawę otoczenia makroekonomicznego. Jeśli ten scenariusz się zmaterializuje, to w jego ocenie w 2013 roku znajdziemy się w fazie cyklu, dla której surowce są bardzo dobrym składnikiem portfela.