BPH FIZ Nieruchomości kończy współpracę z Praktikerem w Warszawie

Spadek przychodów z tego tytułu szacuje na ok. 5 mln zł.

Opublikowano: 2013-01-30

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości stracił najemcę handlowej nieruchomości portfelowej w Warszawie. Spadek przychodów z tego tytułu szacuje na ok. 5 mln zł.

Należąca do FIZ firma REF Sp. z o.o. 18 Spółka komandytowo-akcyjna otrzymała skutecznie doręczone postanowienie sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie wypowiedzenia umowy najmu zawartej wcześniej na czas określony do 16 grudnia 2019 roku z Praktiker Polska Sp. z o.o.
Jak wskazuje fundusz, szacowany spadek przychodów wynikający z rozwiązania umowy wynosi o ok. 1,2 mln euro, czyli 4,99 mln zł. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy łączną wartością przychodów z czynszu do końca trwania umowy o wartości 10,8 mln euro, co stanowi równowartość 44,92 mln zł, a szacowaną wartością przychodów po ponownej komercjalizacji powierzchni z uwzględnieniem aktualnych stawek najmu oraz kosztów związanych z zawarciem nowej umowy.

Fundusz podał również, że spółka celowa będąca właścicielem centrum handlowego przy al. Krakowskiej 61 w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową odnoszącą się do projektu rozbudowy centrum o nową powierzchnię handlową o ok. 20 tys. metrów kwadratowych, złożyła wniosek o wydanie dla planowanego projektu decyzji o warunkach zabudowy. Przewiduje się, że stosowna decyzja zostanie spółce wydana w pierwszym kwartale 2013 roku.

Według polityki inwestycyjnej Fundusz BPH FIZ Sektora Nieruchomości lokuje środki w stabilne i rokujące zyski nieruchomości. Są to głównie nieruchomości biurowe, centra handlowe i obiekty magazynowe. Odpowiedni dobór nieruchomości ma dążyć do zapewnia stałych przychodów z tytułu długoterminowych umów najmu, co ma dać inwestorom możliwość osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu, przy umiarkowanym ryzyku wynikającym z charakteru inwestycji. Na dzień 28 grudnia 2012 aktywa funduszu wynoszą 338,9 mln zł, a wartość portfela nieruchomości 230,6 mln euro. Został on utworzony w 2005 roku, a jego horyzont inwestycyjny to grudzień 2013.