BPH TFI będą wykupywać certyfikaty swoich fizów

Fundusze dokonają wykupu 28 grudnia tego roku.

Opublikowano: 2012-12-12

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4, zarządzane przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zamierzają wykupywać certyfikaty inwestycyjne. Fundusze dokonają wykupu 28 grudnia 2012 roku. Wartość pojedynczego żądania nie może być mniejsza niż 10 certyfikatów.
Według informacji udostępnianych przez fundusz, BPH FIZ Korzystnego Kursu był pierwszym funduszem na polskim rynku, który inwestuje w waluty rynków wschodzących z ochroną kapitału. Koszyk walut rynków wschodzących obejmuje kraje MARC (Meksyk, Arabia Saudyjska, Rosja, Chiny). Wartość aktywów netto na koniec listopada 2012 r. wynosiła 26 mln zł.
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 to również fundusz z ochroną kapitału. Wartość aktywów netto na koniec listopada sięgała 68 mln zł. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach miała zapewniać strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.