Certyfikaty BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 wciaż do kupienia

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BPH przedłużyło zapisy na certyfikaty BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 do 16 listopada. Seria ta miała być dostępna tylko do 31 października tego roku. Fundusz inwestycyjny zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 inwestuje przede wszystkim w akcje w przedziale …

Opublikowano: 2012-11-12

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BPH przedłużyło zapisy na certyfikaty BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 do 16 listopada. Seria ta miała być dostępna tylko do 31 października tego roku.
Fundusz inwestycyjny zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 inwestuje przede wszystkim w akcje w przedziale od 0-40 proc. swoich aktywów oraz w papiery dłużne skarbu państwa i depozyty bankowe. FIZ ten zabezpiecza dodatkowo kapitał zainwestowany w certyfikaty w wysokości co najmniej 100% wartości certyfikatu z pierwszego dnia wyceny.