Czerwona Torebka sprzedaje pakiet nieruchomości FIZAN-owi tworzonemu przez Querton DM

Szacowana wartość sprzedaży wszystkich nieruchomości wynosiła będzie pomiędzy 60 a 70 mln zł netto.

Opublikowano: 2013-08-16

Ósma – Czerwona Torebka spółka akcyjna S.K.A., Dwunasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna S.K.A. i Trzynasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna S.K.A. – firmy zależne operatora sieci Czerwona Torebka – zawarły term sheet z Querton Dom Maklerski w kwestii sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanych obiektami komercyjnymi na rzecz spółek celowych, w których aktywa posiadać będzie organizowany przy udziale domu maklerskiego Fundusz Aktywów Nieruchomościowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Jak zaznaczyła Czerwona Torebka, transakcja stanowi efekt rozwinięcie modelu biznesowego o sprzedaż lokali użytkowych. Szacowana wartość sprzedaży wszystkich nieruchomości wynosiła będzie pomiędzy 60 a 70 mln zł netto.

W uzgodnionym pomiędzy spółkami i domem maklerskim harmonogramie ustalone zostało, iż działania zmierzające do realizacji Transakcji zakończone zostaną w IV kwartale 2013 r.

Sieć Czerwonej Torebki ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na ustandaryzowanych obiektach handlowych wybudowanych w atrakcyjnych komercyjnie lokalizacjach w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie całego kraju.

Grupa planuje wybudowanie do 2021 r. 1.882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1.211,5 tys. m2. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 4,5 mld zł.