Dywidendowy FIZ w ofercie Altusa

Altus TFI dzięki pierwszej emisji certyfikatów zdobył 24-procentowy udział w segmencie funduszy dywidendowych

Opublikowano: 2013-02-15

W 2013 roku cały czas należy liczyć się z dużą zmiennością na rynkach kapitałowych, dlatego Altus postanowił poszerzyć ofertę o fundusz dywidendowy, poinformował Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

Nowy fundusz Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, dzięki emisji certyfikatów, zwiększył aktywa do ponad 28 mln zł.

- Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych powinien sprawdzić się w warunkach dużej niepewności i przynieść inwestorom atrakcyjny zysk. Segment funduszy spółek dywidendowych ma duży potencjał. Chcemy, wypracowując systematycznie stabilne stopy zwrotu, zdobyć w nim znaczący udział – powiedział Osiecki.

Obecnie inwestorzy na polskim rynku mają do wyboru siedem funduszy dywidendowych, oferowanych przez pięć TFI (są one dostępne również za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w czterech zakładach ubezpieczeń na życie).

Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto oferowanych dotychczas funduszy dywidendowych wyniosła na koniec ub.r. 80,1 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 174,8%. Na koniec stycznia tego roku wycena aktywów netto tych podmiotów wzrosła o 12%, do 89,72 mln zł. Uwzględniając Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych aktywa dostępnych na naszych rynku funduszy dywidendowych wynoszą obecnie 118 mln zł, a Altus TFI dzięki pierwszej emisji certyfikatów zdobył 24-procentowy udział w tym segmencie.