Emisja certyfikatów UniSystem FIZ

Do końca października trwają zapisy na certyfikaty inwestycyjne nowego FIZ-u utworzonego przez Union Investment TFI S.A. Główna koncepcja zarządzania funduszem ma polegać na zastosowaniu specjalnego modelu matematycznego, którego celem jest maksymalizowanie zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka na określonym poziomie. Taka …

Opublikowano: 2012-10-23

Do końca października trwają zapisy na certyfikaty inwestycyjne nowego FIZ-u utworzonego przez Union Investment TFI S.A. Główna koncepcja zarządzania funduszem ma polegać na zastosowaniu specjalnego modelu matematycznego, którego celem jest maksymalizowanie zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka na określonym poziomie. Taka strategia ma na celu uniezależnienia wyników FIZ od cyklicznych wahań na rynku giełdowym. Zarządzającym funduszem jest dr Robert Ślepaczuk. Szczegółowe informacje na temat działalności funduszu oraz przebiegu oferty publicznej zawiera prospekt emisyjny.