Eques TFI szykuje nowe emisje i produkty na 2013

Towarzystwo planuje uruchomić w tym roku nowy FIZ absolutnej stopy zwrotu.

Opublikowano: 2013-01-08

Eques TFI planuje kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych Eques Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny oraz Andromeda FIZ, a także uruchomić nowy FIZ absolutnej stopy zwrotu w 2013 roku, powiedziała portalowi fiz.pl Agnieszka Jaczyńska z Eques TFI.

-W ubiegłym uruchomiliśmy dwa nowe fundusze zamknięte – Eques Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, który rozpoczął działalność operacyjną w czerwcu 2012 r., a Andromeda FIZ – w październiku 2012 r. Siłą rzeczy w 2013 roku koncentrować się będziemy przede wszystkim na rozwoju tych nowych funduszy w ofercie naszego Towarzystwa – zamierzamy zatem przeprowadzić dla obu tych funduszy kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych, zarówno z partnerami obecnie współpracującymi z nami przy tych funduszach, jak z nowymi dystrybutorami, z którymi prowadzimy intensywne rozmowy” – powiedziała fiz.pl Jaczyńska. Zaznaczyła ponadto, że towarzystwo przygotowuje kolejne fiz-y dedykowane „ciekawym” obszarom inwestycyjnym.- Do tego nieobecnym jeszcze w portfelach klientów. Prowadzimy prace nad nowymi rozwiązaniami i zamierzamy je proponować inwestorom w 2013 roku, między innymi nowy fundusz zamknięty -absolutnej stopy zwrotu, oparty na szerokim spectrum płynnych instrumentów finansowych, dobieranych do portfela według unikalnej i sprawdzonej strategii inwestycyjnej stosowanej przez naszych zarządzających – dodała przedstawicielka Eques TFI.