Fast Finance zwiększa skalę działania dzięki swojemu FIZ

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ pozwolł spółce na przystępowanie do większej liczby przetargów

Opublikowano: 2013-02-26

Fast Finance (FF), działający w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, zarobił w zeszłym roku 7,4 mln zł netto, czyli o 15% więcej niz w roku 2011. Spółka uważa, że na poprawę wyniku wpłynęło nabycie nowych, wyselekcjonowanych pakietów wierzytelności oraz udział w większej liczbie przetargów. To z kolei zawdzięcza swojemu Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu FIZ. Dzięki temu FF zawarł chociażby umowę z bankiem spółdzielczym od którego kupił za 3,5 mln zł wierzytelności detaliczne o wartości nominalnej 25,9 mln zł.

- W IV kw. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i nabyliśmy pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad 57 mln zł, a wartość pozyskanych zleceń wyniosła ponad 27 mln zł – poinformował prezes FF Jacek Daroszewski.

Na koniec 2012 r. łączna wartość nominalna zakupionych przez FF pakietów wierzytelności wyniosła 414,857 mln zł. Spółka prezentuje, nabyte w drodze cesji wierzytelności o ustalonym terminie płatności, w bilansie jako należności i rezerwy krótko – lub długoterminowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły narastająco w I-IV kw. 26,3 mln zł i były o 7,4% wyższe niż przed rokiem.

Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy na 2013 r. – Zadłużenie Polaków rośnie podobnie jak skłonności wierzycieli do wystawiania długów na sprzedaż. Równocześnie wzrost zaufania do firm windykacyjnych oraz rosnąca wiedza na temat ich działań, przyczyniają się do optymistycznych prognoz dotyczących rynku wierzytelności – zaznaczył Daroszewski.