FIZ grupy P.R.E.S.C.O. przejął duży portfel

Łączna nominalna wartość portfela wynosi ok. 149,4 mln zł.

Opublikowano: 2012-11-30

P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nabył wierzytelności pieniężne wynikające z tytułu niezapłaconych należności w celu ich dalszej windykacji. Łączna nominalna wartość portfela wynosi ok. 149,4 mln zł. Tymczasem cena nabycia tych wierzytelności to ok. 9,54 mln zł.
Fundusz sekurytyzacyjny należy do P.R.E.S.C.O. Group, spółki wierzytelnościowej notowanej na parkiecie głównym warszawskiej giełdy. P.R.E.S.CO Group oczekuje, że jej przychody z windykacji na poziomie skonsolidowanym wyniosą 89,6 mln zł w 2012. Grupa zakłada zysk netto za ten rok w wysokości 23,2 mln zł.