FIZ-y Echo Investment objęły obligacje spółek celowych

Łączna wartość wyemitowanych obligacji to 164,5 mln zł

Opublikowano: 2013-09-17

Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty objęły obligacje wyemitowane przez spółki zależne firmy deweloperskiej Echo Investment o łącznej wartości nominalnej 164,5 mln zł.

Jednocześnie Echo jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych Forum XXIX FIZ oraz Forum XXXIV FIZ, a emisje są związane z procesem zarządzania środkami pieniężnymi grupy.

Projekt 4 – Grupa Echo spółka z o.o. S.k.a. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 64 mln zł. A4 Business Park – Grupa Echo spółka z o.o. S.k.a. przeprowadziła emisję o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł.

Są to dziesięcioletnie obligacje, których oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

Dodatkowo podano, że trzy inne spółki zależne od emitenta, dokonały emisji dziesięcioletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 55,5 mln zł.

Według komunikatu Echa, powyższe emisje obligacji mają neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną grupy kapitałowej.

Pod koniec czerwca Echo Investment rozpoczęło realizację 155-metrowego biurowca Q22 zlokalizowanego w biznesowym centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej. Wartość inwestycji to 0,5 mld zł. W tym okresie rozpoczęło również prace budowlane w projekcie Galerii Sudecka w rejonie Jeleniej Góry. W projekcie inwestor przewidział 45 tys. m.kw. powierzchni handlowej. Ponadto Echo Investment jest zainteresowane uczestnictwem w rewitalizacji terenu dworca Warszawa Gdańska. Wartość tego projektu jest szacowana na ok. 1 mld zł.