FIZ-y zarządzane przez Forum TFI kupują wierzytelności wobec Vistuli

Łączna wartość wierzytelności to ok. 141 mln zł.

Opublikowano: 2013-08-05

Raport 5 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarły z BNP Paribas Bank Polska i BNP Paribas Fortis SA/NV warunkową umowę nabycia wierzytelności przysługujących bankowi oraz BNP Paribas Fortis wobec Vistula Group o łącznej wartości nominalnej ok. 141 mln zł.

Realizacja umowy w zakresie dotyczącym banku zależy od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym w szczególności zapłaty przez fundusze około 103 mln zł. Ziszczenie się warunków zawieszających planowane jest 14 sierpnia 2013 roku.

Zarząd Banku przewiduje, że jeżeli Umowa zostanie zrealizowana, poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych (ang. non-performing loans) poprawiłby się znacząco. W przypadku zrealizowania umowy, szacowany wpływ transakcji na poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych Grupy BNP Paribas Banku Polska wyliczony w oparciu o dane na 31 marca 2013 roku odpowiadałby spadkowi o 40 punktów bazowych, tj. z 10,0% do 9,6%, natomiast wpływ na poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej Grupy BNP Paribas Banku Polska odpowiadałby spadkowi o 130 punktów bazowych, tj. z 11,0% do 9,7%, przy założeniu innych czynników niezmienionych.

Vistula Group jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Obecne oblicze Vistula Group jako jednej z najbardziej znanych firm działających w branży odzieżowej i jubilerskiej, ukształtowane zostało w wyniku realizacji intensywnego rozwoju poprzez fuzje i przejęcia dokonane w ciągu ostatnich lat. Proces ten obejmował połączenie z Wólczanką w 2006 roku, przejęcie Galerii Centrum na początku roku 2007 oraz uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec spółki W. Kruk. Celem wyżej wspomnianych działań konsolidacyjnych było zbudowanie wokół spółki Vistula Group grupy kapitałowej skupiającej znane polskie marki działające na rynku mody, biżuterii i towarów luksusowych. Agresywną politykę przejęć i rozwoju spółka okupiła jednak znaczącym zadłużeniem.

Forum TFI S.A. powstało w lipcu 2006 r. Tymczasem 29 marca 2007 r. uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. W okresie funkcjonowania, Forum TFI utworzyło ponad 50 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, gromadząc aktywa na poziomie prawie 9 mld zł.