FIZ z grupy KRUK wynegocjował duży pakiet wierzytelności

Wartość nominalna pakietu to 358,43 mln zł.

Opublikowano: 2013-10-11

Prokura NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jednostka zależna firmy windykacyjnej KRUK – wynegocjowała od Credit Agricole Bank Polska pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 358,43 mln zł.

KRUK TFI w dniu 8 maja 2012 roku uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Akcje KRUK TFI są w 100% posiadaczami spółki KRUK będącej podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej KRUK – lidera rynku zarządzania wierzytelnościami. KRUK TFI w ramach swojej działalności szczególnie zarządza funduszami inwestującymi w sekurytyzowane wierzytelności. Grupa prowadzi również Prokulus NS FIZ.