FIZAN Ipopemy kupił 16 mieszkań za 12,5 mln zł

W stosunku do pierwszej wyceny certyfikaty funduszu zanotowały wzrost o 13,96%.

Opublikowano: 2013-04-09

Spółki zależne Ipopema Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – SPV Support 3 sp. z o.o. S.K.A. oraz SPV Support 3 3 sp. z o.o. Holding S.K.A. – nabyły mieszkania w Warszawie za łącznie 12,51 mln zł.
Fundusz podał, że nabywane aktywa stanowią jedną inwestycję, na którą składa się 16 lokali mieszkalnych wraz z 16 miejscami garażowymi, w Warszawie, przy ul. A. Naruszewicza nr 27.

Pod tym adresem mieści się Rezydencja Naruszewicza – apartamentowiec realizowany przez giełdowego dewelopera Platinum Properties Group.

Fundusz ma dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych, akcji spółek komandytowo-akcyjnych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej lub usługowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Na koniec marca 2013 jeden certyfikat FIZAN-u szacowany był na 113,94 zł, co oznaczało wzrost o 13,96% w porównaniu do pierwszej wyceny z 2010 roku.