FIZAN KGHM inwestuje w grafen

Nano Carbon chce wprowadzić grafen do obrotu handlowego w pierwszym kwartale 2014 r.

Opublikowano: 2013-05-06

KGHM III FIZAN, fundusz inwestycyjny należący do KGHM TFI, objął 49 proc. udziałów w utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu spółce Nano Carbon, zajmującej się komercjalizacją grafenu. Nano Carbon planuje wprowadzić grafen do obrotu handlowego w pierwszym kwartale 2014 r. Grafen jest dwuwymiarową strukturą atomów węgla o unikalnych własnościach. Może mieć zastosowanie m.in. w elektronice i energetyce.

KGHM TFI podał, że uchwała WZ uruchamia proces dokapitalizowana Nano Carbon na kwotę 14 mln zł, która zostanie przeznaczona na badania i wdrożenie produktów wykorzystujących właściwości grafenu. Uruchomienie przemysłowej produkcji wyrobów rynkowych na bazie grafenu, Nano Carbon planuje przed upływem 5 lat.

KGHM TFI zostało zarejestrowane w czerwcu 2009 roku a jego wyłącznym akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź. Według informacji koncernu, powołanie KGHM TFI wpisuje się w realizację długoterminowej strategii KGHM. Utworzenie własnego TFI daje polskiemu koncernowi miedziowemu możliwość stopniowego angażowania się w przedsięwzięcia spoza podstawowego profilu działalności. Struktura formalno – prawna Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) ma zapewniać pełną przejrzystość procesu inwestycyjnego.

Obecnie KGHM TFI zarządza trzema FIZ-ami aktywów niepublicznych. FIZAN I zarządza aktywami uzdrowiskowymi i hotelarskimi. KGHM II FIZAN zajmuje się inwestycjami typu greenfield i startup w spółki z sektora energii odnawialnych. W ramach KGHM III FIZAN będą wprowadzane w życie innowacyjne pomysły w takich dziedzinach jak energetyka, innowacyjne technologie dotyczące przetwórstwa i zastosowania metali i rzadkich surowców, innowacyjne technologie przemysłowe i produktowe różnych branż.