Fundusz Ipopemy kupił mieszkania od Ronsona za 9,97 mln zł

Spółka zależna funduszu Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych nabyła 21 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kłobuckiej nr 23C w Warszawie.

Opublikowano: 2012-12-17

Spółka zależna funduszu Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych, SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna, nabyła 21 lokali mieszkalnych wraz z 21 miejscami garażowymi w budynku przy ul. Kłobuckiej nr 23C w Warszawie od giełdowego dewelopera Ronson za 9,97 mln zł.

Znaczącą umowę w tej kwestii fundusz podpisał z Ronson Development Partner 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sakura” Spółka komandytowa w marcu 2011 roku. Umowa opiewała na wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zawarcie umowy sprzedaży lokali.

Fundusz inwestuje w starannie wyselekcjonowane nieruchomości mieszkaniowe w aglomeracji warszawskiej, spełniające kryteria mieszkań dla młodej klasy średniej. Proces inwestycyjny zakłada lokowanie aktywów w mieszkania w bardzo wczesnej fazie realizacji, po dogłębnej analizie z punktu widzenia atrakcyjności mieszkań i lokalizacji, sytuacji prawnej projektu oraz analizie finansowej dewelopera.

Źródłem zysku dla klienta ma być dyskonto za przedpłatę gotówkową. Fundusz wskazuje, że może opłacić nawet całość wartości mieszkania – daje to przewagę, gdyż standardem rynkowym jest niewielka opłata rezerwacyjna. Dzięki temu deweloper nie musi finansować obligacjami lub kredytem tej części projektu, która przypada na nasze mieszkania. Fundusz dodaje, że jest w stanie wynegocjować 10%-15% upustu w cenie mieszkań dzięki sile przetargowej. Co ciekawe, wzrost cen mieszkań nie jest głównym źródłem rentowności inwestycji.

Według danych Ipopemy pod koniec 2010 roku wartość certyfikatu funduszu wynosiła 99,98 zł. Tymczasem na koniec września bieżącego roku wynosiła 111,93 zł.