ING (L) Senior Loans FIZ pozyskał 36 mln zł

Na rynku finansowym zadebiutował nowy fundusz zamknięty

Opublikowano: 2014-06-05

Na rynku finansowym zadebiutował nowy fundusz zamknięty, zorganizowany przez ING TFI. ING (L) Senior Loans FIZ to fundusz, który ma dać zyski inwestorom w obliczu spodziewanego wzrostu stóp procentowych.

Towarzystwo przeprowadziło pierwszą emisję certyfikatów do klientów z segmentu private/wealth oraz inwestorów instytucjonalnych, z której zebrało ponad 36 mln zł. W przyszłości możliwe jest stworzenie funduszu o podobnej strategii dla szerokiego grona inwestorów.

ING (L) Senior Loans FIZ daje ekspozycję na instrumenty zmiennokuponowe emitowane przez przedsiębiorstwa, których oprocentowanie zależy od zmiennej stopy procentowej (np. LIBOR) oraz stałej premii za ryzyko emitenta.

Do 100% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa luksemburskiego ING (L) Flex Senior Loans. Stosowany jest hedging walutowy pomiędzy funduszami.