Investor PE FIZ dofinansował Voxel

Fundusz objął akcje o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł

Opublikowano: 2013-03-19

Investor Private Equity FIZ objął 388 tys. akcji, w ramach nowej emisji serii K, spółki Voxel za łącznie ponad 7,5 mln zł.

Wartość nominalna jednej akcji Voxel wynosi 1,00 zł. Z kolei cena emisyjna, po której FIZ objął pakiet wyniosła 19,40 zł.

Notowana na GPW grupa Voxel należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce, oferując kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Grupa składa się z trzech spółek: Voxel i CDO świadczą usługi w zakresie diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i PET-TK), teleradiologii i outsourcingu, natomiast Alteris dostarcza systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych oraz wyposaża pracownie diagnostyczne.

Strategia Grupy Voxel na kolejne lata zakłada szybki rozwój w szczególności poprzez otwieranie nowych centrów diagnostycznych na terenie Polski, uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby własne i zewnętrzne, rozwój badań nad nowymi technikami diagnostycznymi, świadczenie usług teleradiologii oraz rozwój kompetencji w zakresie realizacji projektów pracowni diagnostycznych i rozwój autorskich systemów informatycznych dla branży medycznej w Polsce.

Fundusz Investor Private Equity FIZ został utworzony w 2007 roku przez Investors TFI. Inwestuje głównie w wyselekcjonowane spółki nienotowane na giełdzie. Portfelem zarządza zespół Domu Inwestycyjnego Investors.