Investor PE FIZ wysyła swoje spółki na giełdę

Fundusz spodziewa się również coraz lepszych wyników WB Electronics, dostawcy rozwiązań dla polskich sił zbrojnych.

Opublikowano: 2013-01-07

Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wysyła spółkę portfelową Stone Master na GPW na przełomie I i II kw. 2013. W przypadku utrzymania się obserwowanej w IV kw. 2012 roku poprawy wycen na rynku kapitałowym fundusz przewiduje ożywienie na rynku pierwotnym i większą liczbę transakcji na rynku niepublicznym. Zarządzający Investor PE FIZ zamierzają wykorzystać tę sytuację do upłynnienia części portfela funduszu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami funduszu, zrealizowany został kolejny krok w kierunku upublicznienia akcji Stone Master – firmy zajmującej się produkcją kamienia dekoracyjnego. Pod koniec grudnia 2012 r. prospekt emisyjny spółki złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli utrzyma się korzystna koniunktura na warszawskiej giełdzie oferta Stone Master powinna pojawić się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2013 r.

Fundusz wskazuje, że mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym w Polsce zysk netto spółki za 2012 rok będzie najprawdopodobniej zdecydowanie wyższy niż ubiegłoroczny, kiedy to zamknął się kwotą 9,1 mln zł. Ze względu na przewidywane utrzymanie się niekorzystnej sytuacji na rynku polskim Stone Master swoje plany rozwojowe wiąże przede wszystkim z Europą Zachodnią i USA. Spółka, już obecnie eksportująca ponad 40% swojej produkcji, poszukuje teraz możliwości wejścia do nowej sieci sprzedaży, co zapewniłoby skokowy wzrost przychodów.

Inna spółka portfelowa CB, producent i dystrybutor membran i akcesoriów dachowych oraz siatki podtynkowej, ze względu na relatywnie dobre wyniki spółki na tle branży, jest obiektem zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów. Fundusz prowadzi obecnie wstępne negocjacje z dwoma potencjalnymi inwestorami branżowymi. Investor Private Equity FIZ kontroluje 38 proc. akcji tej spółki.

Trwa także restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Gwarant (fundusz zaangażowany jest w ten proces za pośrednictwem spółki celowej Rubra). W IV kw. 2012 roku jeden z inwestorów, który do tej pory finansował Grupę poprzez pożyczkę, zdecydował się na jej konwersję na kapitał. Dzięki tej operacji kapitał GK Gwarant zwiększy się o 90 mln zł i o tyle samo spadną zobowiązania. Bezpośrednim efektem tej operacji będzie też wyraźny spadek kosztów finansowych ponoszonych przez spółkę.

Tymczasem minister obrony narodowej zapalił zielone światło dla programu „Tytan”, którego celem jest modernizacja wyposażenia indywidualnego żołnierzy polskiej armii. WB Electronics z portfela Investor PE FIZ wchodzi w skład konsorcjum realizującego program. Firma przygotowuje osobisty komunikator żołnierza, który ma być urządzeniem scalającym funkcjonalność radiostacji, telefonu komórkowego oraz przenośnego komputera osobistego.

Ministerstwo Obrony Narodowej w połowie grudnia ujawniło też „Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022”. Zakłada on, że tylko w latach 2013-2016 wydatki na modernizację wyniosą 135,5 mld zł. Obie informacje są bardzo pozytywne dla WB Electronics, które jest jednym z głównych dostawców rozwiązań dla sił zbrojnych RP. O dużej atrakcyjności i sile rynkowej WB Electronics świadczyć może fakt, że (jak podają media) przejęciem firmy zainteresowany jest koncern Bumar. Fundusz Investor FIZ traktuje WB Electronics jako inwestycję średnioterminową.